About   Medical Physics   e-Learning/Encyclopaedia   Culture/History   Various  
Относно   Медицинска Физика   е-Обучение/Енциклопедия   Култура/История   Разни  

 


About / Относно

  

 

Slavik Tabakov, PhD, Dr.h.c., FIUPESM, FIOMP, FIPEM, FHEA, is IUPESM Vice-President (2018-2022) and IOMP President (2015-2018). Additionally to his academic activities in King’s College London, he is an active contributor to the international development of medical physics for 25 years.   He developed/coordinated 7 international projects, which created the first e-learning and first educational website in the profession, the first Medical Physics Scientific Dictionary (in 31 languages) and the first e-Encyclopaedia of Medical Physics (www.emitel2.eu). He is Founding Co-Editor of Medical Physics International Journal of IOMP, Co-Director of the International College on Medical Physics, ICTP, Trieste, Emeritus Founding Director of MSc Clinical Sciences, King’s College London and Visiting professor at Medical University Plovdiv and Rajasthan University. Among his awards are IOMP Harold Johns Medal and EU Leonardo DaVinci Award. The Plovdiv Medical University and VUARR bestowed upon him their highest honour - Doctor Honoris Causa degree.   In the past 20 years he has devoted his spare time to studies of Christian art.

more
more2
    Славик Табаков, FIUPESM, FIOMP, FIPEM, FHEA, е вицепрезидент на IUPESM (2018-2022) и президент на IOMP (2015-2018. В допълнение към академичната си дейност в King's College London, той допринася активно за международното развитие на медицинската физика в продължение на 25 години.   Той разработва и координира 7 международни проекта, които създават първото електронно образование и първия образователен уебсайт в медицинската физика, първия Научен речник по медицинска физика (на 31 езика) и първата електронна Енциклопедия по медицинска физика (www.emitel2.eu). Той е съредактор-основател на Medical Physics International Journal на IOMP, съдиректор на Международния колеж по медицинска физика, ICTP, Триест, почетен директор на MSc Clinical Sciences, King's College London и гост-професор в Медицинския университет в Пловдив и Университета Раджастан. Сред наградите му са IOMP Harold Johns Medal и EU Leonardo DaVinci Award. Пловдивският медицински университет и ВУАРР са го удостоили с най-високото си отличие - Доктор хонорис кауза.   През последните 20 години той посвещава свободното си време на изучаване на християнското изкуство.